DOM KULTURY LSM - TADEUSZ CHWAŁCZYK – PROMOCJA KSIĄŻKI I KONCERT ZESPOŁU STANDARD BRASS BAND

Tadeusz Karol Chwałczyk – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dziennikarz-publicysta prasowy, radiowy i telewizyjny, a także fotografik i filmowiec, organizator Ośrodka TVP w Lublinie. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Związku Literatów Polskich i Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Pilot szybowcowy i samolotowy, uczestnik Samolotowych Rajdów Dziennikarzy i Pilotów. W 1952 r. współtwórca aeroklubu w Świdniku, obecnie jego członek honorowy. Przez wiele lat działał w zarządzie Klubu Publicystów Lotniczych. Autor licznych publikacji o lotnictwie – w prasie, radiu i telewizji, a także fotografii i filmów krótkometrażowych. Tematyką lotniczą wypełnił też stronice książek wydanych pod tytułami: Bieszczadzkie szybowiska, Podlaskie skrzydła, Skrzydła Lubelszczyzny, Skrzydła na nartach, Medalowe wzloty Ochota na latanie, Siadanie z wiatrem oraz przygotowanej wespół z Andrzejem Glassem – Samoloty PWS. Po kilkunastu latach penetracji różnych źródeł, wielokrotnie uzupełnianych informacji, po licznych konfrontacjach zebranego materiału, powoli ostateczną postać przybrała nowa książka, zatytułowana Leksykon lotników Lubelszczyzny. Rychło okazało się, że koncepcja utrwalenia w zapisie sylwetek pięciuset ludzi, mających w biogramach coś więcej niż tylko miejsce urodzenia na Lubelszczyźnie i związki z lotnictwem, jest„niedoszacowana”.

FILM
FILHARMONIA LUBELSKA - VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL – ANDRZEJ NIKODEMOWICZ

W Filharmonii Lubelskiej odbył się koncert symfoniczny z okazji zakończenia VII edycji Międzynarodowego Festiwalu Andrzeja Nikodemowicza - CZAS I DŹWIĘK. Wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego w Lublinie - dyrygenci: Zygmunt Rychert i Przemysław Fiugajski, znakomita austriacka wiolonczelistka - Kerstin Feltz oraz pianista - Piotr Banasik. Podczas koncertu, licznie zgromadzona publiczność, wysłuchała takich utworów jak: A. Nikodemowicz – Muzyka do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego A. NIkodemowicz – Mała suita na orkiestrę (na materiale muzyki do „Mazepy”), A.Nikodemowicz – III Koncert fortepianowy F. Liszt, S. Thalberg, J.P. Pixis, H. Herz, C. Czerny, F. Chopin – Wariacje E-dur z Hexameronu na temat marsza z opery „Purytanie” V. Belliniego (opracowanie Z. Rychert) – na fortepian i orkiestrę R. Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129. Słowo o muzyce - Teresa Księska-Falger.

FILM
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. RODZINY - ŚWIATOWY DZIEŃ MUZYKI

W Kościele pw. Świętej Rodziny, z okazji Światowego Dnia Muzyki odbył się koncert wokalno - instrumentalny - SACRUM I PROFANUM. W koncercie udział wzięli:
Agnieszka Tyrawska-Kopeć - sopran, Stanisław Diwiszek - organy, Zespół Smyczkowy Kwartemia, Chór Filharmonii Lubelskiej - "Lutnia Lubelska" pod dyrekcja Elżbiety Krzemińskiej.
W bogatym programie znlazły się utwory światowj sławy kpmpozytorów takich jak: Andrzej Nikodemowicz, Jan Sebastian Bach, Felix Mendelssohn - Bartholdy, Cesar Franck, Olivier Messiaen.
Przybyłą publiczność przywitał proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie - Tadeusz Pajurek, a o repertuarze koncertu i ich wykonawcach opowiadała - Teresa Księska-Falger. Współorganizatorami koncertu byli:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonia Lubelska i Kościół pw. Świętej Rodziny w Lublinie.

FILM
KWARTET SALONOWY CONCERTO

Kwartet Salonowy Concerto tworzą muzycy związani zawodowo z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej oraz lubelskim szkolnictwem muzycznym. Obok koncertów muzyki klasycznej muzyków łączy chęć przekazywania radości płynących z utworów o charakterze "łatwym, lekkim i przyjemnym". Zespół gra szroko pojętą muzykę rozrywkową. W repertuarze można usłyszeć czardasze, walce, tanga, standardy muzyki filmowej i jazzowej. Zespół Salonowy Concerto zapewnia oprawę muzyczną bankietów, konferencji, spotkań biznesowych, ślubów, wesel, wszelkich imprez i uroczystości rodzinnych. Dewizą zespołu jest profesjonalizm służący dobrej zabawie. Zespół występuje w składzie: Natalia Kozub - skrzypce, Andrzej Mazur - klarnet, Mirosław Kozub - wiolonczela i Marta Szermińska - fortepian.

FILM
GALERIA "GARDZIENICE" - AGNIESZKA WÓJTOWICZ - "CZŁOWIEK TŁUMU. MIASTO"

Cykl 13 płócien o jednakowym rozmiarze 1 x 1 m., nawiązujących tematem do moich poprzednich cykli obrazów: ,,Z ulicy”, ,,W scenerii miasta. Dokąd?”, ,,Przestrzeń miasta. Kolory”. Tak, jak w poprzednich cyklach, inspirowała mnie rzeczywista scenografia mojego miasta; szyldy, rozkłady jazdy autobusów, impresja kolorów, tak w tym poruszam problemy z jakimi osobiście mogę się zetknąć lub spotykam, będąc częścią większej całości, dużego zbiorowiska ludzi, tłumu. ,,Opisuję” w swoich pracach problem jednostki, z którą się utożsamiam, człowieka, który poza miejskim tłumem gubi sens swego istnienia, rację bytu, równowagę. Jedynym czego się trzyma to haseł, znaków, kodów miejskiej ulicy, bo czuje, że to wyraża głos ludzi, większej całości i tylko ta stabilizacja nie pozwala czuć się wyalienowanym. Agnieszka Wójtowicz.

Kurator wystawy - Zuzanna Zubek-Gańska

AMERYKA W OBIEKTYWIE RYSZARDA KAWIAKA

Stolicą stanu Nowy Jork jest Albany, a nie jak sądzi wiele osób – Nowy Jork. Miasto Nowy Jork było z kolei w latach 1789-1790 stolicą Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork jest największymmiastem USA. 37%mieszkańców Nowego Jorku urodziło się zagranicą. Biali stanowią tylko 44% mieszkańców NYC. 28,6% ogółu ludności to latynosi, 25,5% – czarni, a 12,7% – azjaci. Odsetek tych ostatnich rośnie w ostatnich latach najszybciej. Wciągu roku miasto jest odwiedzane przez ponad 45 milionów turystów. W Nowym Jorku znajduje się 1700 parków. Zawracanie samochodów na prywatnych posesjach jest naruszeniem prywatności. Właściciel posesji ma prawo nawet do użyci broni. Nowy Jork jest najbezpieczniejszym spośród 25 największych miast USA. Artyści i grajkowie z nowojorskiego metra, aby móc tam występować, muszą najpierw przejść casting przed specjalną komisją. 11 września 2001 r. na spokojnej ulicy Brooklynu, w cieniu zamachu na World Trade Center, miało miejsce tajemnicze morderstwo. W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zastrzelony został 46-letni polski imigrant, Henryk Siwiak. Znaleziono przy nim 70 dolarów, co wykluczyło napad na tle rabunkowym. Pierwotnie, w czasie panowania Holendrów, miasto nosiło nazwę Nowego Amsterdamu.

FILM
XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW

Lublin, to miasto Henryka Wieniawskiego od wielu lat jest ważkim miejscem międzynarodowych konfrontacji wiolinistycznych, uznanych za największą tego typu imprezę na świecie. W tym roku, który jest rokiem jubileuszu 120-lecia Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie, po raz czternasty gościł najwybitniejszych profesorów, pedagogów oraz młodych wiolinistów z 25 krajów świata. Działania wspierali swoim autorytetem, patronując imprezie: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk oraz J.M. ks. prof. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

FILM
WNUK ANTOŚ W LUBLINIE

W dobie Polski Ludowej nastąpił gwałtowny rozwój miasta. W 1944 utworzono Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w 1953 powstała Politechnika Lubelska; z uniwersytetu wyłoniły się kolejno: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (1949) i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (1955). W 1944 w Lublinie została założona Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. W 1957 powstała Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, w tym samym roku założono Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Zbudowano szereg zakładów przemysłowych, m.in. Fabrykę Samochodów Ciężarowych (FSC). Do 1989 ludność miasta wzrosła ponad trzykrotnie w stosunku do 1939. W okresie PRL Lublin został dwukrotnie odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu: 19 sierpnia 1946 III klasą[29], 22 lipca 1954 I klasą. Dzisiejszy Lublin zajmuje obszar 147 km², co oznacza, że jest przeszło sześć razy większy niż w chwili uzyskania prawa miejskiego w 1317, kiedy to przydzielono mu „100 łanów ziemi uprawnej i nieuprawnej według miary magdeburskiej”[30] (czyli około 24 km²). Lublin jest wiodącym ośrodkiem po prawej stronie Wisły, największym ośrodkiem akademickim po prawej stronie Wisły oraz jednym z największych w Polsce. Inwestuje dzięki środkom Unii Europejskiej.

FILM
BIBLIOTEKA KAMERALNA CZECHÓW - AGNIESZKA WÓJTOWICZ

W Bibliotece Kameralnej Czechów w Lublinie odbyło się spotkanie - z cyklu Artysta-Człowiek-Osobowość - z Agnieszką Wójtowicz, która zajmuje się twórczo: malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, fotografią. Prace Agnieszki Wójtowicz (od 1990 r.) publikowane były cyklicznie w dzienniku: ,,Dzień” (cykl rysunków prezentujących szlacheckie gniazda, dworki i zabytki Lublina i lubelszczyzny) a także w: ,,Kurierze Lubelskim”, ,,Akcencie” oraz w ,,Express Faktach”. Laureatka wielu nagród m.in. w 2015 r. otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Lublin oraz Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (2015, 2016, 2018 r.), Nagrodę Rektora UMCS w Lublinie (2006 r.). Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i ponad 20 indywidualnych. Jej prace znajdują się w kolekcji Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

FILM
WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY - ELWIRA WASAK

Od 1995 r. jest członkiem Związku Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe (akryl, olej, pastel, techniki własne) i rysunek. Zorganizowała ponad 30 wystaw indywidualnych. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Otrzymała cztery wyróżnienia. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą natomiast rysunku w instytucjach kultury jak np. Muzeum Kresów w Lubaczowie. Od 1984 r. jest członkiem, a od 2002 r. członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Od 2016 r. należy do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie. Od 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa tego stowarzyszenia. Przez kilkanaście lat działała społecznie na rzecz upowszechniania kultury plastycznej. Za tą działalność odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymała też odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" oraz Nagrodę i Medal Prezydeta Miasta Lublin.

Kurator wystawy - Urszula Tomasiak

CANCUN - MEKSYK "

Nazwa pochodzi prawdopodobnie od Kaan kuum, co w języku Majów oznacza "gniazdo węży". Dzisiejsza pisownia, to fonetyczny zapis tego słowa po hiszpańsku. Cancún jest siedzibą władz gminy Benito Juárez. Historia miasta jest krótka, gdyż rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych XX w., gdy zapadła decyzja o budowie miejscowości wypoczynkowej, mogącej konkurować z Acapulco. Pierwszy hotel otwarto w 1974 roku. Od tamtego czasu obserwowany jest ciągły wzrost zainteresowania tym miejscem, zwłaszcza wśród amerykańskich turystów. Spowodowane jest to tym, że obsługa mówi płynnie po angielsku, rachunki płacić można w dolarach a restauracje serwują znane turystom potrawy. to jedyne miasto w Meksyku, gdzie woda z kranu jest zdatna do picia. Obecnie jest to najbardziej luksusowa miejscowość wypoczynkowa w Meksyku .

DOM KULTURY LSM - EWA WÓJCIK

Malarstwo Ewy Wójcik wypływa z zachwytu nad pięknem otaczającego ją świata. Żyjemy w dobie poszukiwań nowych środków wyrazu, często przekraczających ustalone od wieków granice. Pojęcie sztuki bywa rozciągane niemiłosiernie na zjawiska, które tak naprawdę nie mają z nią nic wspólnego. Ewa nigdy nie poddawała się takim trendom. Jest zwolenniczką klasycznej postawy malarskiej: inspirowania się światem i kreowania własnej rzeczywistości. Jej obrazy są rozpoznawalne i często porównywane do twórczości Vincenta van Gogha. Prawdopodobnie z powodu struktury i faktury. Spójność formy i bijącej z obrazów emocjonalności świadczą o sile wyrazu tego malarstwa. Każdy z obrazów porusza, zastanawia, przyciąga lub odpycha. Zawsze jednak zmusza do reakcji. W ten sposób autorka wpisuje się w panteon współczesnych twórców na całym świecie, dla których skłanianie do reakcji lub choćby nieobojętności, jest najważniejszą wartością. art. mal. Eleonora Sarnowska.

ORKIESTRA AKORDEONOWA "FISORCHESTRA G. ROSSINI" - WŁOCHY. KWINTET AKORDEONOWY "ARTI SENTEMO" RADZYŃ PODLASKI

Na zaproszenie Zespołu Akordeonowego „Arti Sentemo” działającego pod kierunkiem dyrektora Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim Zbigniewa Czuryły gościła w Lublinie - znana w wielu krajach - Akordeonowa Orkiestra Włoska „Fisorchestra G. Rossini” z Santa Giustina (Belluno). Działa ona od 1982 r. pod dyrekcją maestro Ernesto Bellusa. Koncertuje we Włoszech, w różnych krajach Europy, a także w północnej i południowej Ameryce. W jej repertuarze znajdują się utwory muzyczne od baroku do romantyzmu, od klasycznych oper i transkrypcji symfonicznych, aż do muzyki popularnej i rozrywkowej.Grała m.in. ma Placu Świętego Piotra w Rzymie podczas obecności papieża Jana Pawła II, a także brała udział w wielu programach telewizyjnych transmitowanych przez włoską telewizję Rai Uno. Jedyny koncert odbył się w Domu Kultury LSM. Towarzyszył jej Kwintet Akordeonowy z zespołu „Arti Sentemo” pod dyrekcją Zbigniewa Czuryły. Bilety na ten jedyny koncert rozeszły się błyskawicznie. Każdy zaprezentowany utwór przez Kwintet Akordeonowy z zespołu „Arti Sentemo” z Radzynia Podlaskiego jak i Akordeonową Orkiestrę Włoską „Fisorchestra G. Rossini” z Santa Giustina spotkał się z uznaniem publiczności i nagradzany był gromkimi brawami, a bisów nie było końca.